Thursday, September 13, 2012

மலையின் உயரத்தை அளக்காதே....


மலையின் உச்சியை அடைகிற வரைக்கும் 
மலையின் உயரத்தை அளக்காதே 
உச்சியை அடைந்த பின் 
அது எவ்வளவு சிறியது  என்பதை அறிவாய்  !
அது போல தான்   வாழ்க்கையும்.....

No comments:

Post a Comment